Wiki hemsidan

Wikisidan fungerar som en flexibel studiehandledning med förslag till hur man kan arbeta med materialet och tips på övningar och på andra nätverktyg eller hemsidor med material som kan komplettera det som finns i utbildningsmaterialet.

En utgångspunkt för denna Wiki är att plocka fram resurser som kan underlätta kursarbete kring fair trade/ rättvis handel helt eller delvis med nätet som mötesplats för kurs eller studiecirkelgruppen.

Grundmaterialet finns på webben här

Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Ett annat sätt att få tag i materialet är genom Databasen.

Här finns allt materialet sorterat som Grund och Fördjupning med direkta länkar till varje enskild film, powerpoint eller pdf.

Här finns några förslag på material från andra källor att använda i er kurs! Det finns också filmtips och fler pedagogiska övningar med egna rubriker i listan till höger!

Extra material finns på de olika temanas sidor och här nedan några nätpedadogiska verktyg!


Utställning och studiematerial

Handlare

Handlare
Handlare

Åtta gränshandlare från södra Afrika fick låna varsin enkel kamera i två månader för att dokumentera och berätta historien om sina liv: Sina arbeten, bekymmer och glädjeämnen, sina vänner, kollegor och familjer.
Resultatet är en unik utställning skapad av och för de människor som är ryggraden i södra Afrikas ekonomi.

Utställningen visar Afrika ur ett unikt perspektiv och vill öppna för en dialog kring globala utvecklingsfrågor och FN:s milleniemål.
Studiematerialet innehåller samtalsfrågor och övningar kring handel, utveckling och FN:s millenniemål.
Hela studiematerialet handlare finns här

Utställningen Handlare är skapad på uppdrag av den sydafrikanska organisationen Economic Justice Network, EJN, i Kapstaden, Sydafrika.
Den ursprungliga utställningen turnerar runt i södra Afrika. I Sverige finns en svensk version med tillhörande studiematerial. Den svenska delen är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Diakonia, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sensus.
Utställning med text och bilderna + Handlare reportage och länkar (eng)

Symbaloo för NordicFairTrade

En länksamling att använda med resurser för detta studiematerial!

Gapminder

Ett verktyg för att visa förändringar i utvecklingsfrågor

Världens kurs

Ett material som producerats av Svenska kyrkan kring hållbar framtid

WIKIS - en guide

Ett material om hur du arbetar med Wikis i Wikispaces som detta material är producerat i!

// UK 2012-09-11