Den här uppgiften handlar om de olika organisationer som arbetar med Fair Trade och deras olika kriterier. Viktiga i kedjan är förstås producenterna men det behövs också tittas närmare på de övriga aktörerna, producentorganisationer, importörer och försäljare. Vilka av aktörerna i kedjan arbetar under Fair Trade kriterier? WFTO pratar om 100% Fair Trade och Fairtrademärkningen lovar att produkten har odlats under strikta fairtradekriterier. Så här gäller det både produktionen av råvaror/ursprungsmaterial och processen för framställningen av produkten. Vem odlade bomullen och vem sydde tröjan? Här fungerar systemen för Fair Trade och Fairtrademärkningen olika. Det handlar om att både framställa och sälja varor om vi ska prata om produktion. Men det handlar också om hur vi säljer produkterna och hur vi informerar om vad det är vi säljer. De olika aktörerna är beroende av varandra för att bygga upp en hållbar kedja för rättvis handel - Rättvis handelskedjan.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det digitala studiematerialet NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.


A: Rättvis handel - Två parallella system

Börja med att ta del av materialet i filmerna om hur rättvis handel, Fair Trade och Fairtrade har vuxit fram.

Vadarrattvisshandellogga2.jpg

Till avsnittet i materialet vad är Rättvis handel?

Övning: Orsaker och förklaringar

 • Vad tror du är den viktigaste förklaringen till att rättvis handel växt fram?

 • Vilka är de viktigaste faktorerna för att få en stark trovärdighet och öka försäljning av Fair Trade / Fairtrademärkta produkter?
  • Q: Ordentlig oberoende kontroll som finansieras med avgifter och straffåtgärder till de som avviker.
  • W: Insyn och öppenhet som gör att förhållanden enkelt kan kontrollera av alla samt kamrat stöd och monitoring
  • Z: Utbildning och belöningssystem för de som följer enkla och tydliga kriterier
  • X: Övergripande kriterier och som tydligt förklaras och kan förstås av konsumenterna i samband med utbildning och informationskampanjer.

 • Vad tror du är den viktigaste insats/aktivitet/satsning som behöver göras för att fair trade ska få större genomslag idag?

Övning: Producenter

Vadarrattvisshandellogga2.jpg

Titta på materialet om producenter som finns i NordicFairTrade "Vad är rättvis handel?"
 • Välj en av producenterna i materialet filmerna eller ur producentberättelserna. Du kan också hitta en Fair Trade producent och berätta om denna genom tex research på hemsidor etc. Om ni är flera kan fördela producenter mellan er i gruppen.
 • Gör en sammanfattning och berätta om producenten i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
 • Fundera på vad som gör att du känner att producenten är trovärdig och som gör att du skulle kunna tänka dig att handla produkten? Lista det också i dina svar!
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)

//UK 20120908B: Lektionstips för fysisk studiecirkel

Detta lektionstips bygger på att deltagarna läst texterna om Fairtrade International och World Fair Trade Organization och tittat på filmerna Handelskedjan 1 och 2.
Gör övningen Rättvis Handels-rörelsen! Instruktioner och kopieringsmaterial finns i pdf:en.
external image pdf-3-e1337180076754.jpg
Övning Rättvis Handels-rörelsen
Diskutera likheter och skillnader mellan Fairtrade International och WFTO, World Fair Trade Organization! Organisationernas uppbyggnad, medlemsskap, sätt att arbeta, styrkor och svagheter!
Välj en av producenterna som presenteras under “Aktörer i Rättvis Handels-rörelsen”: Kuapa Kokoo, Maya-kooperativen eller en av de nio producenterna. Sök mer information om den ni väljer och diskutera hur de arbetar enligt det respektive system som de ingår i! Använd gärna webben och/eller wikipedia (med källkritisk blick!).

//AH 2012-08-30
C: Gör Fairtrade skillnad för människor i Syd?

Några länkar till filmer om producenter i Afrika via Fairtrade Label South Africa. (eng) TheFairtradeProductjourneySAFairtrade2012.jpg

Övning: Utvecklingsfaktorer för fairtradeproducenter


Titta på filmerna från Fairtrade Africa
Här hittar du de tre filmerna: Three Fairtrade Producers in Africa (eng)

och eller
andra filmer om producenter det finns också i Vad är rättvis handelsmaterialet!

Vadarrattvisshandellogga2.jpg

Titta på materialet om producenter som finns i NordicFairTrade "Vad är rättvis handel?"

Fundera själv och samtala sedan med de övrig utifrån de här frågorna:
 • Vilket intryck får du av producenterna och deras situation?
 • Hur påverkar Fairtrade certifieringen producenternas villkor?
 • Vilka faktorer är viktiga för lokal utveckling hos producenterna?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk eller dylikt till annat material som visar de olika som hanterar varan på Rättvis handelsresan)

// UK 2012-09-11

D: Fairtrade kaffet som exempel


För den som vill fördjupa sig i Kaffe som produkt så kan ni titta en av eller på båda dessa filmer....

1: Columbia-kaffe
Kaffe är det andra mest allmänt handlas handelsvara i världen (efter olja)... kaffeindustrin är med andra ord enorm! 1.5st koppar kaffe konsumeras dagligen. Som konsument bryr du där kaffe kommer från eller välbefinnande för producenter att se till att du får din dagliga kaffedos?
från Columbia.

Leva med kaffe (en dokumentär om kaffet)
2: Kaffefilm från Mexico

Coffee farmers in Chiapas, Mexico greet the rainy months between May and September with a mix of hope and trepidation. Consistent rainfall is vital to their crops, but too much water makes their rural dirt roads impassable. The price of beans and corn goes up, just when income from the coffee harvest is depleted. These are “los meses flacos,” or the thin months, when families make ends meet by eating less, eating cheaper foods, or borrowing against their future.

And this is where “After the Harvest: Fighting Hunger in the Coffeelands” begins.
After the Harvest: The Fight Against Hunger in the Coffeelands
After the Harvest: The Fight Against Hunger in the Coffeelands


http://aftertheharvestorg.blogspot.se/p/home.html


Fundera själv och samtala sedan med de övrig utifrån de här frågorna:
 • Vem betalar för kaffet när vi handlar billigt kaffe?
 • Hur påverkar Fairtrade certifieringen producenternas villkor?
 • Är Fairtrade-märkningen tillräckligt kraftfull för att ge schysst handel? Eller behöver märkningen utvecklas? Hr då i så fall?
 • Vilka faktorer är viktiga för lokal utveckling hos producenterna?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna en motivering till dina svar? )


// UK 2012-10-10