Det finns ett övergripande perspektiv som handlar olika sätt att arbeta med etik i handeln. Det har blivit ett ökat tryck från konsumentledet att produktionen ska ske etiskt. Det är kopplat till det arbetet för att uppfylla den del av FNs deklarationen om arbetarnas rättigheter som heter ILO: konventionen

För ett företag är det ju inte bra att det kommer fram att man har brustit i säkerhet och sättet att behandla arbetskraften. Att det förekommit barnarbete eller brister i miljöarbetet har blivit ett hårt slag för många företag. Vilket gör att man vill arbeta med detta och det görs ofta under det samlande begreppet - Cooporate Social Responsiblity, CSR sv länk -
Corporate social responsibility eng länk

Det finns två initiativ i Sverige med fristående organisationer som arbetar med att titta på hur svenska organisationer arbetar med ILO:konventionen och etiska förhållningssätt.
Swedwatch
Det finns många märkningar och många som vill ha en märkning på sin produkt för att öka trovärdigheten. Det kan man fördjupa sig i via olika märkningsguider.

Här vill vi fördjupa oss i den sociala aspekten som är den främsta när det gäller Fair Trade.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det digitala studiematerialet NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.


A: Lektionstips Fair Trade och andra märkningar


Vadarrattvisshandellogga2.jpg

Detta lektionstips bygger på att deltagarna har gått igenom texterna om de olika märkningarna och CSR i den här menyn.
Diskutera:
 • Vad finns det för likheter och skillnader mellan märkningarna?
 • Jämför någon av märkningarna ingående med Fairtrade enligt Fairtrade International och Fair Trade enligt WFTO! Vad finns det för likheter och skillnader?
 • Är det en rättvis kritik mot Rainforest Alliance och UTZ Certified att kalla dem “Fair Trade Light”?


 • Är det OK att köpa produkter märkta med Rainforest Alliance och/eller UTZ Certified om det inte finns motsvarande Fairtrade-märkta?
//AH 2012-08-30


B: Märkningsguide som ett verktyg för konsumenter


Markningsguiden2011.jpg

"Det går inte att hålla reda på alla märkningar och hur ska man komma ihåg dem?"

alternativt

"Det finns så mycket märkningar och de kan man ända inte lita på?"


Två citat som man ofta hör när man försöker prata om Fair Trade och Fairtrade-märkningen.
Det finns en märkeströtthet och det kan kännas övermäktigt med all information som är svår att överblicka och värdera.
Konsumentföreningen Stockholm har producerat en märkningsguide som kan vara värt att titta närmare på!
Den är producerad så att du kan skriva ut den och ha den i väskan. Den har också information vart du ska gå för att hitta mer information om märkningen. De har också tagit fram en app som du kan ladda ner till din SmartPhone.

Märkningsguiden

1. Jämför olika märkningar

Tillsammans kan ni fördjupa er i var sitt märkningsinitiativ och titta både på kritik och replik när det gäller märkningen.
Ladda hem guiden och välj någon mer än Fairtrade-märkningen att titta närmare på.
Vad ger märkningen trovärdighet? Vad tycker du är viktigt för att du ska köpa den?
 • Alla har sina fördelar, men du kan bara välja ett och berätta varför du tror att det är det viktigaste för att fler personer ska köpa din märkning !
 • Kritiska perspektiv? Finns det någon nackdel med märkningen i så fall vilken?
  • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

 • Extra följdfråga: Fundera över - finns det en risk att vi ställer för höga krav (kulturimperialism)?


2. Trovärdighet och köpkraft

Hur argumenterar vi för märkningar så att de inte fungerar som ett dåligt samvete. Inom reklam fokuserar man positiva känslor kring ett varumärke, en märkning eller en produkt för att vi konsumenter ska köpa den. Det innebär också att om man är allt för positiv så kan produkten avslöjas som negativ om man inte kan leva upp till det man säger. En alltför positiv image kanske också får människor att bli tveksamma vad döljer bakom fasaden. Hur kan man vara både kritisk och positiv för att öka trovärdighet för en märkning. Hur kritiska är vi konsumenter?

Först:
 • Alla märkningar har sina fördelar, vilka argument och fakta är viktiga för en stark trovärdighet?
 • Berätta varför du tror att det är det viktigaste för att fler personer ska köpa Fair Trade coh Fairtrade-märkt !
 • Vilken trovärdighet finns om man vågar bemöta kritik och har en transparent produktion?

  • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i

Extra följdfrågor
 • Att förlora sin trovärdighet är lätt. Vilka möjligheter till att återta sin trovärdighet ger vi konsumenter? Finns det en andra chans?
 • Vad är det som kontrolleras och hur stor är marginalen mellan OK och nästan OK?
 • Fundera över - finns det en risk att vi ställer för höga krav (kulturimperialism)?
  • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!


// Uk 2012-09-11