Förslag på upplägg av kurs/studiecirkel

Studiecirkeln är en livskraftig studieform som funnits i över hundra år. Styrkan är att den alltid har varit flexibel. Metoden stimulerar folkbildning och gemensamt lärande i grupp och fungerar lika väl för de som önskar nätbaserat lärande som de som önskar fysiska träffar. För att ni enkelt ska kunna bedriva en studiecirkel med fokus på rättvis handel utifrån denna sidas innehåll finner ni här tre tillhörande studieplaner, skapade av Sensus studieförbund. Ett upplägg är för enbart fysiska träffar, ett enbart för nätträffar och slutligen ett där de båda metoderna kombineras. Den sistnämnda kan med fördelas användas på t.ex. distanskurser i rättvis handel. Ni kan även använda studieplanerna som inspiration för att planera enskilda kurstillfällen om ni önskar lyfta ämnet rättvis handel.
external image pdf-3-e1337180076754.jpg
Upplägg för fysiska träffar (pdf)

external image pdf-3-e1337180076754.jpg
Upplägg för nätträffar (pdf)

external image pdf-3-e1337180076754.jpg
Upplägg för blandade träffar (pdf)

Om ni vill fördjupa er ytterligare så finner ni här en handbok, främst avsedd för cirkelledare och annan personal på nybörjarnivå inom studieförbund. Författarnas förhoppning är att den ska inspirera till att testa flexiblare arbetssätt. Kanske även ge nya uppslag till de som redan kommit en bit på vägen. Handboken är skapad av Brita Bodén & Lars-Göran Karlsson (Nationellt centrum för flexibelt lärande). Den flexibla studiecirkelnSanna, Lina och Kristina.jpg

Studiecirkeln är en livskraftig studieform som funnits i över hundra år. Styrkan är att den alltid har varit flexibel. Metoden stimulerar folkbildning och gemensamt lärande i grupp och fungerar lika väl för de som önskar nätbaserat lärande som de som önskar fysiska träffar. För att ni enkelt ska kunna bedriva en studiecirkel med fokus på rättvis handel utifrån denna sidas innehåll finner ni här tre tillhörande studieplaner, skapade av Sensus studieförbund. Ett upplägg är för enbart fysiska träffar, ett enbart för nätträffar och slutligen ett där de båda metoderna kombineras. Den sistnämnda kan med fördelas användas på t.ex. distanskurser i rättvis handel. Ni kan även använda studieplanerna som inspiration för att planera enskilda kurstillfällen om ni önskar lyfta ämnet rättvis handel.