Fairdesign.jpg
De här avsnittet koncentrerar sig på de hur man utvecklar Fair Trade försäljning i samarbete mellan de olika aktörerna i Rättvis handels kedjan!

Fair Trade organisationerna har en grundläggande tvåbent uppgift i sitt arbete. De ska både arbeta med information och försäljning. Båda har länge ansetts som lika viktiga för att öka avsättningen för Fair Trade producenter och på så sätt ge fler producenter i syd möjlighet till bättre liv. I det arbetet är det viktigt att det finns goda relationer, transparens och nära kontakt mellan producenter, importörer och försäljare. Det är också del av Fair Trades 10 kriterier som ska garanteras av medlemmarna i World Fair Trade Organisation, till exempel att arbeta med långsiktiga relationer och få mellanhänder.

I relation till detta blir det förstås en hel massa frågor kring det som gäller de olika aktörerna som behövs för att det verkligen ska bli rättvis handel, från producent till konsument. I den här delen berättar Fair Trade Denmark (medlemmar i WFTO) hur de arbetar för att i samarbete med producenter öka försäljnings möjligheterna genom att bidra till utveckling via design.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet i studiematerialet NordicFairTrade - Rättvis handel?
Därefter finns också förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.

A: Fair Trade Design för ökad försäljning, men samverkan betyder mer än så!


Övning: Design för Fair Trade

 • Titta på filmerna och ta del av det material som finns i studiematerialet.
Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Fair Trade design

 • Fundera först själv och dela sedan med de andra i gruppen och pröva dina tankar.
  • Vad ställs det för krav på rättvis handlade varor för att de ska sälja bra på våra nordiska marknader?

 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)


Övning: Viktigast på en nordisk marknad

 • Fyra hörns övning: Bestäm dig för vilket av följande du tycker är viktigast för att de ska sälja bra på våra nordiska marknader!
  • A: Kvalitet
  • B: Märkning med ett certifieringsmärke
  • C: Trendig design
  • D: Hållbar design

 • Alla har sina fördelar, men du kan bara välja ett och berätta varför du tror att det är det viktigaste för att fler personer ska köpa Fair Trade hantverk !
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

 • Extra följdfråga: Fundera över - finns det en risk att vi ställer för höga krav (kulturimperialism)?B: Fair Trade Entreprenör

Övning: Entreprenör för Fair Trade

 • Vad ställs det för krav på rättvis handlade varor för att de ska sälja bra på våra nordiska marknader?
 • Finns det en risk att vi ställer för höga krav på anpassning hos producenten (kulturimperialism)?
 • Jämför olika sätt att driva verksamhet inom Fair Trade (världsbutik, importör, Fair Trade café) – som enskild entreprenör respektive som en förening? Vad finns det för fördelar och nackdelar?
 • Skulle du kunna starta en Fair Trade- verksamhet som entreprenör och vad behöver du i så fall?
  • Vilka råd skulle du vilja ge till den som utveckla Fair Trade - verksamhet? - skriv ett brev och lägg in i på den mötesplats ni på kursen har kommit överens om.
  • Alternativt skriv ett brev och ställ frågor om Fair Trade du behöver få klarhet i för att kunna starta en Fair Trade verksamhet. Lägg in brevet på den mötesplats ni på kursen har kommit överens om.
  • Svara på två av de brev som skrivits och skickats in!
 • Hur ska vi intressera andra entreprenörer (vanliga företag) att också sälja Fair Trade?
 • Får man tjäna pengar på att sälja Fair Trade?
  • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

// AH 2012-08-30


C: Fair Trade och konsumenten


En film om försäljning av Fair Trade i USA (eng)


TItta på filmen och fundera hur svenska konsumenter tänker när de handlar.

 • Vad tror du är det viktigaste argumentet för att handla en viss vara?
   • Priset
   • Kvalitet
   • Kännedom om produkten
   • En trovärdig märkning
  • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!// Uk 2012-09-11