Miljöfrågan intresserar många som också är intresserade av fair trade. Att fundera över miljön och arbetsförhållanden som görs i fair trade hänger ihop och på olika sätt lyfter fair trade både miljön, ekologi och arbetsförhållanden i sina kriterier. Att arbeta med fair trade är i för längningen ett sätt att arbeta för en hållbar miljö även om det i sig inte grundat i en certifierad ekologisk tillverkning. Klimatet kan påverkas i alla delar av produktionen från producent till konsument så här finns många delar av våra sätt att producera varor, transportera dem och använda dem som påverkar klimatet.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det studiematerialet NordicFairTrade - Rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.


A. I materialet kan du läsa om Fair Trade och klimat.

I materialet under denna rubrik finns bakgrundstexter som beskriver klimatfrågorn I filmerna finns också exempel på hur Fair Trade arbetar med detta. Avsnittet består av flera delar som du hittar i menyn under Klimatfrågan. Börja med att ta del av materialet i texter och filmer om hur rättvis handel, Fair Trade och Fairtrade diskuterar klimatet.

Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Till avsnittet i materialet vad är Rättvis handel?

Övning:

 • Läs texterna och fundera över vilket du tycker är viktigast att satsa på först handel eller utveckling?
 • Produktion, transport och konsumtion alla har möjlighet att påverka sin miljöpåverkan. Vad är vi beredda att betala för som konsumenter?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)


B:Klimatet, Fair Trade, Fairtrademärkningen och hållbar utveckling

Vilken klimatpåverkan har Fair Trade?
I den här uppgiften undersöker vi vilken skillnad Fairtrade och Fair Trade kan göra och vilken skillnad vi kan göra om vi tar steg mot ett större hållbart levnadssätt!

Övning 1:

Vilken klimatpåverkan har fairtrade
 • Titta på filmerna och fundera över (a): vilka möjligheter var och en har att påverka utvecklingen för en hållbar utveckling? (b): vem som har störst möjlighet att påverkan ?
   • Producenten
   • Konsumenten
   • Regeringen
   • De transnationella företagen
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)

Filmer från Fairtrade Certified i USA (eng):

Om producenten


Om konsumenten:Övning 2:

Vilken klimatpåverkan har jag själv?
Testa dig själv här på Svenska Kyrkans Mätare:
alternativt
Spela det interaktiva spelet om oss och klimatet?
Climatus rabbiatus
 • Fundera över hur du skulle kunna ändra dina vanor. Vilket blir ditt första steg för förändring och varför valde du det?
 • Berätta i dit gruppsamtal och fundera tillsammans hur Fair Trade kan hjälpa till att göra världen mer hållbar?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)


C: Tvättmaskin, mammor och utveckling (eng)

Hans Rosling sätter ordet utveckling och klimatpåverkan i olika perspektiv. Vilka reflektioner gör du?

Övning:

 • Titta på filmen och fundera över vilket du tycker är viktigast att satsa på för hållbar utveckling?
 • Är utveckling alltid bra? Vilka insatser behöver göras idag för att världen ska bli bättre?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)


//UK 2012-09-08


D: Lektionstips

Detta lektionstips bygger på att deltagarna har läst framförallt texten “Hur olika aktörer jobbar med klimatfrågan”.
Här finns diskussionsfrågor till den texten!
Fairtrade Sverige har tagit fram filmtips om klimatet, klipp och klistra länkarna:

Faktafilm från Naturvårdsverket (10 min, svenska)

Johan Rockström (18 min, svensk text valbar)

Al Gore (8 min, svensk text valbar)

Mariana Pauli, Christian Aid (3 min, engelska)

Pär Holmgren, meteorolog (3 min, svenska)

“Climate dish” (en min, engelska)

Plan – hur drabbas barn av klimatförändringar?
Plan har tagit fram flera filmer om hur barn påverkas av klimatförändringar.

Framtiden börjar nu, Greenpeace (30 min, svenska)

//AH 2012-08-30