Hela rättvis handelsrörelsen består av många olika aktörer. I många länder bland annat Sverige talar vi då om "Fair Trade" som ett särskrivet begrepp. Den samlade organisationen för Fair Trade är World Fair Trade Organisation, WFTO Under utvecklingen av rättvis handel så växte det fram ett behov att hitta ett sätt att öka försäljningen av Fair Trade producerade produkter och som det beskrivs i det digitala studiematerialet så togs det fram en märkning som gjorde det möjligt att sälja produkterna inte bara i särskilda butiker utan även i de vanliga livsmedelsbutikerna. Den märkning kallades i Sverige först för Rättvisemärkt och nu säger vi Fairtrade eller Fairtrade-märkningen, sammanskrivet. Internationellt hanteras Fairtrade av Fairtrade International. Fairtrade Sverige är representanter för märkningen i Sverige.

I denna uppgift beskrivs hur Rättvis handel utvecklats, hur det hänger samman och hur rättvis handel är en del av arbetet med att uppfylla milleniemålen.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det digitala studiematerialet NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.

A: Rättvis handel - En definition

Börja med att ta del av materialet i texter och filmer om hur rättvis handel, Fair Trade och Fairtrade har vuxit fram.
Till avsnittet i materialet vad är Rättvis handel?
Vadarrattvisshandellogga2.jpg

I materialet finns en länk till det dokument som organisationen WFTO och produktmärkningsinitiativet Fairtrade International tillsammans har har gjort för att vara tydliga kring definitionen om vad som kan sägas vara fair trade. Dokumentet har tagits fram från det gemensamma Advocasy Office i Bryssel där man arbetar gentemot EU-parlamentet. Framför allt har det arbetet varit viktigt för att många krafter vill vara med och därmed påverka vad som kallas fair trade och Fairtrade-märkningen så att de kan räknas in. Under processen har man försökt att vara tydliga och ställa krav som gör att man kan garantera vad fair trade kan vara. Detta är viktigt inte minst om det ska tas lagreglerande beslut om vilken offentlig upphandling man får göra i våra olika regioner och kommuner i Europeiska gemenskapen.

Läs definitionen och fundera kring vad som kan räknas som rättvis handel. Vad säger du om följande produkter:

 1. * KRAV-märkta chiquitabananer

 2. * Gevalias Rainforest-märkta kaffe
 3. * En linnetröja stickad i Lettland och såld på torget i Oskarshamn som stöd för barnhem.
 4. * En organiskt bomullsmärkt t-shirt från H&M
 5. * En teservis inköpt från Fair Trade Shop i Laholm
 6. * En direktimporterad bomullsduk från Indien från syförenings försäljningen i Missionskyrkan i Malmköping
 7. * En tröja av Fairtrade-märkt bomull sydd hos det WFTO-certifierade koopertivet i Indien, importerad av Peoples Tree och såld i Världsbutiken i Gunnarsbyn
 8. * Ett smycke producerat av Bombolulu i Tanzania och sålt i IM:s butik i Linköping.
 9. * En Divine chokladkaka Fairtrade-märkt importerad av The House of Fair Trade men inte KRAV-märkt såld på Barista.

Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i! Motivera diskutera utifrån definitionen.
 • (Bifoga gärna hänvisning länk el dylikt till annat material som stärker din slutsatser)

Gör gärna om denna övning när du tittat på filmerna under rubriken "Rättvis handelskedjan"
// UK 2012-09-03

B: Fair Trade - Från då till nu

Titta på filmerna:
1: En tillbaka blick WFTO

Vilka var de viktigaste orsakerna till att WFTO växte fram? Kan du urskilja några drivkrafter?


Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
 • ( Motivera och bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din slutsatser)


2: Titta på filmen om Fairtrade-märkningen?
Fundera över varför kaffet vart den första produkten som märktes?
Fundera också över vilka hot och möjligheter som finns idag för Fairtrade-märkningen?

Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
 • ( Motivera och bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din slutsatser)

// UK 2012-09-03C: Fair Trade - gör gott

Övning: Provsmaka rättvisa!

Samla en grupp och ordna en smaktest. Välj tex någon av produkterna priser för jämförelser: Kaffe, te eller choklad. Gör smaktestet på jobbet, i en förening eller bjud in dina vänner. Bjud på olika sorters Fair Trade handlade, eller Fairtrade-märkta produkter och eventuellt vanlig kommersiell produkter. En blindtest brukar vara spännande där de olika sorterna bara presenteras med nummer och smakpanelen får bedöma smak och kvalité i ett formulär. Kolla upp

Fråga och diskutera gärna med smakpanelen vilka krav de ställer på den aktuella produkten i olika hänseende! Ta reda på vad de anser om prisnivå/ miljöaspekt/ social- och etiska aspekter ?
Koppla gärna ihop smaktesten med en informationsinsats. Dela med dig av dina kunskaper kring Fair Trade och Fairtrade-märkta produkter. Titta gärna tillsammans på någon av filmerna i temat! (Tips det finns tex filmer om Fair Trade och Fairtrademärkningen även hos producenter, importörer och hos organisationerna.)

 • Efter genomförs smaktest dela med dig av dina upplevelser och iakttagelser till de andra i gruppen.
 • Berätta för de andra hur du gick till väga vilka smakbedömningar som gjordes samt hur diskussionen gick under och efter provsmakningen.
 • Berätta också om du tror att någon i smakpanelen blivit påverkad att ändra sina köpvanor, och i så fall varför!
 • Vad behövs för att du och dina vänner ska ändra köpvanor?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din slutsatser)

// UK 2012-09-03

D: Fair Trade i Nordamerika

(engelska)

Att handla Fair Trade blev ett alternativ till bistånd för de som ville att det skulle bli en rättvis utveckling.
En viktig aktör vara rättvis handels aktörerna i Ten Thousand Villages i Nordamerika. I den här lilla videoklippet kan du få lyssna på några resonemang kring varför Fair Trade Fairtrade-märkt är ett viktigt alternativ för Nordamerikaner? Många av produkterna finns även i Norden. • Vilket argument gör att du vill handla Fair Trade - Fairtrademärkt?
 • Vilka orsaker tror du ligger bakom framväxten och utvecklingen av rättvis handel?
 • Bidra med dina reflektioner i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

// UK 2012-05-23

E. Lektionstips för fysisk studiecirkel

Detta lektionstips bygger på att deltagarna har tittat på Chartern och sett filmerna om Fair Trades historia eller har sett och lyssnat till bildspelet med talarmanus.
Till menyn i studiematerialet

Titta på WFTO:s och Fairtrade Internationals respektive kriterier:

Låt deltagarna beskriva de två parallella systemen Fairtrade International och World Fair Trade Organization med egna ord.
Diskutera: Hur skiljer de sig? Vilka av kriterierna är viktigast och vilka tror ni är svårast att leva upp till?
Visualisera: Skapa överblick genom att rita en stor sol med många strålar på ett blädderblock. Sätt Fair Trade i mitten och skriv drivkrafter på strålarna som deltagarna föreslår!
Vad har varit den viktigaste drivkraften till att Fair Trade har vuxit fram?
Vad är den viktigaste drivkraften för att Fair Trade ska fortsätta växa och utvecklas?

//AH 2012-08-30