Rättvis handels-kedjan


Det finns många aktörer inom Rättvis handels-kedjan från producent till konsument!
Denna delen koncentrerar sig på materialet om Rättvis handels kedjan och alla aktörer som finns för att Fair Trade produkterna ska uppfylla kriterierna från producent till konsument.

I Sverige finns ett nätverk av organisationer som arbetar med fair trade, **//Nätverket Rättvis Handel.//** Bland nätverkets organisationer ånga är medlemmar i World Fair Trade Organisation. Där finns Fairtrade Sverige och andra aktörer som arbetar med att lyfta upp vikten av handelsfrågor och hållbar utveckling. Nätverket Rättvis handel har en gemensam hemsida om Fair Trade för att göra det tydligt vad som verkligen är Fair Trade. Nätverket Rättvis Handel genomför varje år också gemensamt Fair Trade Forum som samlar aktörer för en mötesplats där man kan nå ut med information om Fair Trade och öka försöka öka försäljningen av Fair Trade produkter!

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det digitala studiematerialet NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.


Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Till avsnittet i materialet vad är Rättvis handel?

A: Rättvis handelskedjan

I materialet under denna rubrik och rubriken Rättvis handel finns två texter och två filmer som beskriver rättvis handelskedjan.
Fairtrade International och World Fair Trade Organization ((Rubrik: Rättvis Handel) och tittat på filmerna Handelskedjan 1 och 2 (Rubriken: Rättvis Handelskedjan).

Övning:

Detta lektionstips bygger på att deltagarna läst texterna om Fairtrade International och World Fair Trade Organization och tittat på filmerna Handelskedjan 1 och 2.
Gör övningen Rättvis Handels-rörelsen! Instruktioner och kopieringsmaterial finns i pdf:en.

external image pdf-3-e1337180076754.jpg

Övning Rättvis Handels-rörelsen
 • Diskutera likheter och skillnader mellan Fairtrade International och WFTO, World Fair Trade Organization! Organisationernas uppbyggnad, medlemsskap, sätt att arbeta, styrkor och svagheter!
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)


B 1: En beskrivning av handelskedjan i Fairtradesystemet

Titta på filmerna om WFTO i materialet Vad är rättvis handel?
Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Titta på materialet om WFTOl/historia-bakgrund/
Titta på materialet om hur funkar WFTO/

World Fair Trade Organization, WFTO, är en medlemsorganisation för olika aktörer i ett handelssystem som lever upp till 10 Fair Trade kriterier.
Det finns producentorganisationer, nätverk, exportörer, importörer och försäljare i handelskedjan. Du hittar mer information om WFTO.com

WFTO_global.gif Deras uppdrag:
"WFTO’s mission is to enable producers to improve their livelihoods and communities through Fair Trade.
WFTO will be the global network and advocate for Fair Trade, ensuring producer voices are heard.
The interests of producers, especially small farmers and artisans, should be the main focus in all the policies,
governance, structures and decision making within the WFTO."


WFTO-SA har tagit fram en sida som beskriver hur WFTO fungerar. Titta på en översikt på bilden.

WFTObig_pictureSA.jpg
Ta del av det materialet på deras hemsida i sin helhet här: http://www.wfto-sa.com/

Övning:

 • Vad är det som är positivt med World Fair Trade Organisation?
 • Skriv ner sju nyckelord som beskriver rättvis handel enligt WFTO.
 • Bidra med dina nyckelord och dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk eller dylikt till annat material)B 2: En beskrivning av handelskedjan i Fairtradesystemet


Fairtrade-märkningen i Sydafrika har på sin hemsida tagit fram bild.
TheFairtradeProductjourneySAFairtrade2012.jpg
Läs mer om Fairtrade-märkningen på Fairtrade Internationals hemsida
eller hos märkningens svenska representant Fairtrade Sverige

Övning:

Diskutera likheter och skillnader mellan Fairtrade International och WFTO, World Fair Trade Organization! Organisationernas uppbyggnad, medlemskap, sätt att arbeta, styrkor och svagheter
 • Vad är det som är positivt med märkningen Fairtrade?
 • Skriv ner sju nyckelord som beskriver rättvis handel enligt Fairtrade International.
 • Bidra med dina nyckelord och dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk eller dylikt till annat material)


När du titta på både WFTO och Fairtrade International diskutera denna jämförande uppgift.
Diskutera likheter och skillnader mellan Fairtrade International och WFTO, World Fair Trade Organization!
  • Organisationernas uppbyggnad,
  • medlemskap,
  • sätt att arbeta,
  • styrkor och svagheter.C: Producenter i Rättvis handelskedjan

Här är en uppgift att ta reda på mer av den viktiga delen av rättvis handelskedjan som handlar om producenterna!
Det finns några förslag på hur man kan arbeta med dessa frågor.

Övning:


Exemplet Fairtrade choklad

Provsmaka gärna några Fairtrade-märkta chokladsorter. Vad påverkar att vi köper en viss sort?
Hur ska vi få reda på hur Fairtrade och Fair Trade kriterierna efterlevs?
Fundera på hur viktig kontrollen är och vad den betyder för trovärdigheten för produkten?
Gör egen research och berätta hur kontrollen sker i de båda systemen?
Berätta för varandra i gruppen.

Använd nätet och titta på hur konventionell choklad producedras och fundera vad kriterierna för Fair Trade Fairtrade-märkningen och vad den betyder?


 • Titta på hela filmen "Dark side of Chocholate" 50 min
 • Titta på intervjun med regissören i ett nyhetsprogram i USA

 • Fundera på vilken roll Fair Trade kan ha för den lokala situationen i de länder som producerar cacao?

 • Fundera på vilka krav ställer det på återförsäljarna i av Fair Trade choklad?
 • Fundera på hur kan man få¨fler att välja Fairtrade choklad?

 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din slutsatser)


Övning:

Välj en Fair Trade produkt och ta reda på så mycket som möjligt om produkten från producent till konsument!
Gör en resa och använd alla resurser du har tillgång till. Fråga i butiken, titta på förpackningen, kolla hemsidor hos producenter och importörer och försäljare.
(Om du hinner titta om du kan hitta kriterier och kontroll hur det fungerar för den vara du valt!)
 • Berätta för de andra på din kurs om produkten och så mycket som möjligt! Använd gärna ett presentations program i tex Text och bild, Google, Photostory eller gör en PP med text och bilder.
 • Fråga varandra för att klargöra hur mycket ni fått reda på!
 • Vet man mer om Fair Trade produkter än om andra varor?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk eller dylikt till annat material som visar de olika som hanterar varan på Rättvis handelsresan)


D: Gör Fairtrade skillnad för människor i Syd?

Några länkar till filmer om producenter i Afrika via Fairtrade Label South Africa. (eng) TheFairtradeProductjourneySAFairtrade2012.jpg
 • Vilket intryck får du av producenterna och deras situation?
 • Hur påverkar Fairtrade certifieringen producenternas villkor?
 • Vilka faktorer är viktiga för lokal utveckling hos producenterna?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk eller dylikt till annat material som visar de olika som hanterar varan på Rättvis handelsresan)
Här hittar du de tre filmerna: Three Fairtrade Producers in Africa (eng)

// UK 2012-09-11