Vad kommer först handel eller utveckling?

Det här temat handlar om globaliseringen, fattigdom och bakgrunden till hur Fair Trade har vuxit fram.
I avsnittet finns texter, filmer och frågor.

Alla uppgifter är upplagda så att du först ska göra uppgifter själv och därefter reflektera och dela det med andra på kursen!
Det finns inga rätt eller fel i frågorna som ofta tar upp dilemman i relation till temat.

Första delen av uppgiften koncentrerar sig på materialet det digitala studiematerialet NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?
Därefter finns förslag på fler material och övningar att arbeta med på temat.
Din kursledare väljer ut vilka uppgifter ni ska arbeta med i din grupp. Övriga frågor kan användas som fördjupning.

A: Varför behövs rättvis handel? - Ett makro- och ett mikroperspektiv

I materialet under denna rubrik finns två texter som beskriver drivkrafterna bakom Fair Trade. Avsnittet består av två delar som tittar på vilka problem människor i fattiga länder har i relation till världshandeln. Den första texten utgår från ett makroperspektiv och handlar om globalisering och världshandel. Den andra texten utgår från producenternas situation i ett mikroperspektiv och söker kartlägga de problem fattiga småbrukare och producenter har.

Övning:

 • Läs texterna och fundera över vilket du tycker är viktigast att satsa på först handel eller utveckling?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)

Vadarrattvisshandellogga2.jpg
Till avsnittet i materialet Vad är rättvis handel?

B: Milleniemålen

Vad vet du om tillståndet i världen?

Övning:

B 1:

Milleniemalen.jpg
 • Blev du förvånad över ditt resultatet?
 • Fundera över frågorna om vår världsbild i vänsterspalten bredvid frågorna i frågesporten?

 • Har världen blivit bättre?
 • Hur kan man mäta det?

 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

Läs mer om Milleniemålen här.


B 2:

Fundera och berätta:
Hur kan Fair Trade bidra till att Millenemålen uppnås?
 • Fundera först själv!
 • Fyll en lista med argument om hur Fair Trade kan bidra, under vart och ett av de 8 Millenemålen.

Ta del av ett material i en broschyr som Fairtrade Denmark har tagit om Fair Trade och Milleniemålen!


FTDEMillenium.jpg
 • Vill du fylla på din lista över hur kan Fair Trade kan bidra?
 • Gör en gemensam lista på er mötesplats.
 • Har Fair Trade tillräckligt skarpa riktlinjer för att kunna bidra på ett bra sätt till Millenemålen?C: Handlare

Handlare
Handlare

Handlare i Södra Afrika
Sensus Studieförbund har i Samarbete med Svenska kyrkan, Diakonia, Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ett material som heter Handlare och berättar om åtta gränshandlare från Mocambique och Malawi i Södra Afrika. De fick låna var sin enkel kamera i två månader för att berätta om sina liv, sina arbeten, bekymmer och glädjeämnen.
Det finns länkar till ett material på nätet och en pedagogisk handledning här:
Handlare på Sensus hemsida

Studiematerial till utställningen Handlare.
Utställningen visar Afrika ur ett unikt perspektiv och vill öppna för en dialog kring globala utvecklingsfrågor.
Under denna uppgift kan du titta närmare på inledningen av utställningen.
Läs också faktaavsnittet i studiematerialet på sidorna 8 och 9, Konsekvenser av handel.

Hela studiematerialet finns här

Across African Border/ Handlare - Watch the exhibition here (eng.)
Across African Borders/Handlare - Pictures, articles and links (eng.)

Övning alternativ A:

 • Fundera över vad du tycker kommer först, handel eller utveckling?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!

Övning alternativ B:

 • Fundera över om det skulle vara bättre och enklare om det vara frihandel mellan afrikanska länder precis som inom EU?
 • Hur skulle det påverka personerna i utställningen?
 • Bidra med dina slutsatser i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)D: Utvecklingen i världen

Övning alternativ A:

Titta på den här filmen av professor Hans Rosling där han beskriver hur utvecklingen i världen sett ut och vart vi är påväg?
Du kan själv också fördjupa dig i hans material titta på Gapminders levande grafik över BNP/capita och förväntad medellivslängd i världens länder från år 1800 – 2009.
 • För en rättvis framtid - Fundera över vad du tycker kommer först, handel eller utveckling?
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)

Hans Rosling show in this film how the development of the globe looks like (eng.) 4.48 min

Övning alternativ B:

Här finns ett lektionsförslag för den som vill jobba TED-Ed att använda för diskussion i gruppen
med film. Länken innehåller filmer och frågor om utveckling och handel.
Fair Trade Improving Lifes TED-Ed.

 • Hur kan du bidra till en rättvisare utveckling och en hållbar utveckling? Tänk själv och diskutera med vänner.
 • Välj och argumentera för ditt svar i den mötesplats som din kurs eller cirkel valt att träffas i!
  • (Bifoga gärna hänvisning länk dylikt till annat material som stärker din ståndpunkt)

http://ed.ted.com/on/SDg9tzBB
// UK 2012-09-07


E. Lektionstips för fysisk studiecirkel

Detta lektionstips utgår från att deltagarna läst texterna “Världshandel och utveckling” och “Vilka problem är det Fair Trade vill lösa?”.
Komplettera med att titta på Gapminders levande grafik över BNP/capita och förväntad medellivslängd i världens länder från år 1800 – 2009.
Diskutera: Vad säger grafiken om utvecklingen – har det blivit bättre? Berättar grafiken hela sanningen?
Gör övningen Diamanten!

external image pdf-3-e1337180076754.jpgBeskrivning och instruktion
Kopieringsblad
Sätt upp lappar och låt deltagarna röra på sig och gå en tipspromenad och svara på nio frågor om världen! Syftet är att utmana våra föreställningar om världen och visa att vi kanske inte vet så mycket som vi tror!

external image pdf-3-e1337180076754.jpgFrågesport om världen
Svarsblanketter
Diskutera: Kan Fair Trade lösa problemen som diskuteras i texterna?
//AH 2012-08-30


F. Om textilindustrin i Bangladesh

Swedwatch kom i våras med en intressant rapport om kvinnliga textilarbetare i Dhaka, Bangladesh huvudstad, alltså om kvinnorna som syr de kläder vi köper på H&M, Gina Tricot, KappAhl m.fl. stora klädkedjor. A lost revolution? Rapporten är på engelska och handlar om kvinnorna som kommer från byar på landsbygden och ofta för första gången fått ett jobb med egen lön. Men lönerna är mycket låga, cirka 270 kronor i månaden och arbetsförhållandena lämnar mycket i övrigt att önska.
Se också filmen som gjorts av Amy Helene Johansson, ca 8 minuter.
//AH 2012-09-27