Detta är en interaktiv studiehandledning för uppgifter att genomföra på nätet i relation till

NordicFairTrade - Vad är rättvis handel?


Vadarrattvisshandellogga2.jpg

Materialet är uppbyggt som en öppen wiki:

  • består av länkar till materialet och extra material.
  • den består också av uppgifter att genomföra på nätet i tex en nätkurs eller i samband med träffar i en vanlig studiecirkel.
  • kopplat till varje tema bör det finnas en diskussionssida, grupp eller community som samtal och mötesplats för kursens eller studiecirkelns deltagare.

Du som är kursledare väljer själv vilka delar av materialet du vill använda och hur du vill göra det.


Studieplan

Översikt

En länksamling med länkar till NordicFairTrade studierna på - Symbaloo

Ett verktyg med knappar som leder direkt till hemsidor på nätet med filmer vertyg information och annat som kan vara användbart när gör en kurs eller studiecirkel om fair trade. Symbaloo - NordicFairTrade kan du gå direkt till om du vill och göra en egen för din kurs!


Plan för studierna


Varför behövs Rättvis handel?


Rättvis handel


Rättvis handels-kedjan


Aktörer för Fair Trade


Fair Trade Design


Klimatpåverkan


Andra märkningarTips:

Filmtips

Flera pedagogiska övningar

Förslag på upplägg av studiecirklar om Fair Trade
Denna wiki är gjord i projektet Nordic Fair Trade
som genomförs ht 2011 till vt 2012 med projektmedel från Nordplus..
Detta studiematerial för att titta på hemsidan "Vad är rättvis handel?..."
är sammanställt av Ulrika Knutsson
Fair Trade Återförsäljarna, www.fairtradeorg.se
och Anders Hjort projektledare i ett Nordplusprojekt 2012 för SENSUS